اطلاعیه فرمانداری استانبول درباره  مجوز سفر۲۸/۰۷/۲۰۲۳

اتباع خارجی با تابعیت سوری که تحت حمایت موقت می باشند، چنانچه در شهر دیگری به غیر از استانبول ثبت نام می باشند ولی در حال حاضر در استانبول زندگی می کنند ، باید تا 24 سپتامبر 2023 به استان های محل ثبت نام خود بازگردند.

اگر تا 24 سپتامبر 2023 به اداره کل مهاجرت استانبول مراجعه کنند، به اتباع سوری مذکور مجوز سفر برای بازگشت به استان های محل ثبت نام داده می شود.

اتباع خارجی دارای تابعیت سوری تحت حمایت موقت که از استان های زلزله زده در تاریخ 6 فوریه 2023 آمده اند و قبلاً مجوز سفر را دریافت کرده اند، تا اعلامیه دوم اجازه اقامت خواهند داشت.