اطلاعات مکان کنونی داروخانه ها در مناطق زلزله زده

اطلاعات مکان کنونی داروخانه ها در مناطق زلزله زده 

تاریخ اعلامیه: ۱۳.۰۲.۲۰۲۳

اطلاعات بروز مکان داروخانه ها در مناطق زلزله زده را می توانید با آدرس https://afet.teb.org.tr/html/afet-eczaneleri دنبال کنید.