صفحه استعلام برای افراد زیر سن قانونی و بی سرپرست

صفحه استعلام برای افراد زیر سن قانونی و بی سرپرست

تاریخ اعلامیه: ۲۳۰۲.۲۰۲۳

وزارت خانواده و خدمات اجتماعی صفحه استعلام افراد زیر سن قانونی بی سرپرست و بدون همراه ثبت شده در مناطق زلزله زده را باز کرده است. شما می توانید از طریق لینک زیر با وارد کردن نام، نام خانوادگی و شماره شناسنامه  و یا کیملیک استعلام بگیرید.

https://www.aile.gov.tr/sayfa/refakatsiz-cocuklar-arama-ekrani