ثبت نام بورس های تحصیلی سال ۲۰۲۳ ترکیه

ثبت نام بورس های تحصیلی سال ۲۰۲۳ ترکیه

تاریخ ثبت نام: ۱۰ ژانویه تا ۲۰ فوریه

ثبت نام برای بورس های سال ۲۰۲۳ ترکیه تنها در یک نیمسال تحصیلی انجام گرفته و برای دانشجویان تمامی کشورها بین ۱۰ ژانویه تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ باز خواهد بود.

همين حاال ثبت نام نماييد: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/announcements/turkiye-scholarships-2023-applications-39 

پوستر حاوی اطلاعات بورسیه های تحصیلی دولت ترکیه