تماس با ما

تماس با ما

ارتباط:

مرکز حقوق پناهندگان – دفتر میدانی استانبول
آدرس: محله بارباروس، خیابان باشکان، پلاک 14
اوسکودار، استانبول

 

مرکز حقوق پناهندگان – دفتر مرکزی
آدرس: جاده دکتر رفیق سایدام، پلاک ،39 طبقه ،5 واحد 14
  شیشهانه، بی اوغلو، استانبول
مهم: برای درخواست های مشاوره حقوقی و پشتیبانی خود، لطفاً از دفتر ما در اوسکودار دیدن فرمایید

اداره ما در استانبول

این ویدیو را تماشا کنید تا در مورد خدمات RRT برای پناهجویان بیاموزید