روش های تأیید آدرس

روش های تأیید آدرس

تاریخ: 03.04.2022

در سراسر ترکیه، از دسامبر 2021، بررسی آدرس افراد تحت حفاظت موقت و حفاظت بین‌المللی توسط سازمان‌های مجری قانون انجام می‌شود.  یک پیامک توسط اداره مهاجرت استانی برای افرادی که در آدرس خود حضور ندارند ارسال می شود تا فرآیند به روز رسانی آدرس را تکمیل کنند.  اگر تغییر آدرس خود را به روز نکنید، ممکن است در وضعیت حفاظت بین المللی خود با مشکل مواجه شوید.  ممکن است در دسترسی به حقوق وخدمات خود با مشکل مواجه شوید، می توانید اطلاعات دقیق این اطلاعیه را در قسمت ثبت نام ووضعیت وب سایت ما بیابید.