Depremde Yaşamını Yitirenlerin Kimliklendirme ve Defin Hizmetleri Hakkında

Depremde Yaşamını Yitirenlerin Kimliklendirme ve Defin Hizmetleri Hakkında

Duyuru tarihi: 13/02/2023

Duyuru Linki: https://www.afad.gov.tr/kamuoyu-aciklamasi-basin-duyurusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 8 Şubat tarihinde depremde yaşamını yitirenlerin kimliklendirme ve defin hizmetleri hakkında bir kamuoyu duyurusu açıklamıştır.

Açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerimizde de yıkıcı şekilde hissedilen depremler sonrasında, hayatını kaybeden kişilerin en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi, kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması amacıyla;

1- Ölü muayene işlemlerinin cenazelerin bulundukları İl veya İlçe Başsavcılıkları nezdinde yapılarak çevre il ve ilçelere gönderilmemesi,

2- Cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi,

3- Vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması,

4- Enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra C. Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi, kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması hususları belirtilmiştir.

Açıklamada ek olarak, afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak defnedileceği belirtilmiştir.