Kullanım Şartları ve Koşulları

KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu internet sitesi, gerek Suriye’den gerekse diğer menşe ülkelerden Türkiye’ye sığınan kişilere yönelik kapsamlı hukuki bilgiler içermektedir; ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Türkiye’deki sığınma prosedürlerleriyle ilgili hukuki konularda bireysel danışma ihtiyacı olan yabancılar, avukatlara, veya baroların Adli Yardım Büroları’nın, Mülteci Hakları Merkezi’nin ve diğer sivil toplum örgütlerinin ücretsiz olarak sunduğu hukuki destek hizmetlerine müracat edebilirler.

Bu internet sitesinin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. İnternet sitesinde yer alan bilgiler ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanmış olup genel bilgiler içermekte; kişilerin bireysel durumlarına dair herhangi bir tavsiye, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmemektedir. Site vasıtasıyla sunulan bu genel bilgilerin iletilmesi kişilerle Mülteci Hakları Merkezi ve/veya Refugee Solidarity Network arasında avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Mülteci Hakları Merkezi ve Refugee Solidarity Network bu sitede yer alan her türlü bilgi, yazı ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sitede sunulan bilgiler mevzuat ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler ışığından güncellenmekle birlikte, bu güncelleme süreci zaman gerektirdiğinden sunulan bilgiler her zaman en güncel hukuki durumu yansıtmayabilir; bu nedenle ziyaretçiler kişisel sığınma süreçleriyle ilgili usul ve yükümlülükler konusunda en güncel bilgilere ulaştıklarından emin olmak için Mülteci Hakları Merkezi’nin ücrestiz hukuki destek hizmetlerine veya bir avukata müracat ederek hareket etmelidirler.
Site kullanımına dair şartlar ve koşullara dair hükümler aşağıda sunulmaktadır.
İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin mahremiyetine ilgili mevzuat çerçevesinde hassasiyet ve saygı gösterilmektedir. Ziyaretçilerin sitemize nasıl ulaştıkları ve en çok hangi sayfaları kullandıklarını takip edebilmek amacıyla Google Analytics üzerinden veri toplanmaktadır. Toplanan bu veriler yalnızca kişilerin internet sitemize hangi yollarla ulaştıklarını ve en çok hangi sayfaları ziyaret ettiklerini göstermekte olup ziyaretçilerin kimlik bilgilerine dair herhangi bir veri toplanmamaktadır. Site kullanımına dair toplanan veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili uluslararası düzenlemelerden doğan yükümlülükler ışığında işlenmektedir.
İnternet sitemizi ziyaret eden kişilere dair site işletim amaçları dahilinde hangi verilerin toplandığı ve nasıl işlendiğine dair kapsamlı bilgilendirme aşağıda sunulmaktadır.

Şartlar ve Koşullar

 1. Genel Şartlar

Bu internet sitesine www.multecihaklari.info veya www.refugeerights.info URL adreslerini kullanarak erişmekle, bu kullanım hükümleriyle ve tüm ilgili yasa ve düzenlemelerle bağlı olduğunuzu ve uymakla yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu hükümlerden herhangi birini kabul etmediğiniz takdirde, bu siteyi kullanmamanız ve erişim sağlamamanız gerekmektedir. Bu internet sitelerinde yer alan tüm fikri ürün ve materyaller, yürürlükte olan marka ve telif hakkı mevzuatı kapsamında korunmaktadır.

 1. Kullanım Lisansı

Refugee Solidarity Network (RSN) ile Mülteci Hakları Merkezi’nin (MHM) bu internet sitesindeki materyallerin (bilgi, fikri ürün ve yazılımların) bir kopyasının yalnızca kişisel, gayri ticari süreli görüntüleme amacıyla geçici süreliğine indirilmesine izni vermektedir. Bu izin, mülkiyet devri değil, lisans verilmesi anlamına gelir. Bu lisans kapsamında,

 • materyali değiştiremez ya da kopyalayamaz,
 • materyalleri herhangi bir ticari amaçla ya da kamuya (ticari ya da gayri ticari bir maksatla) teşhir için kullanamaz,
 • ya da materyallerden herhangi bir telif hakkı kaydını ya da diğer mülkiyet hakkı kaydını kaldıramazsınız.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde kendiliğinden fesholur ya da RSN ya da MHM tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir.

 1. Sorumluluğun Reddi

Bu internet sitesindeki materyaller RSN ve MHM tarafından “olduğu gibi” sunulmaktadır. RSN ve MHM, açıkça ya da zımnen hiçbir taahhütte bulunmaz ve zımni taahhütler, zımni ticari elverişlilik garantisi, belirli bir amaç için uygunluk ya da fikri mülkiyetin ya da başka hakların ihlal edilmemesi gibi taahhütler dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı olmaksızın, herhangi bir taahhüt vermez ve bunları geçersiz sayar.
Ayrıca, RSN ve MHM, bu internet sitesindeki materyallerin ya da bu materyallerle ilişkili başka materyallerin ya da bu siteyle bağlantılı başka sitelerde bulunan materyallerin doğruluğuna, olası sonuçlarına ya da kullanımının güvenilirliğine ilişkin hiçbir taahhüt ya da beyanda bulunmaz.

       4. Sınırlamalar

RSN ve MHM veya sağlayıcıları, RSN ve MHM’nin internet sitelerinde yer alan materyallerin kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kazanç kaybından veya hizmetin aksamasından kaynaklanan zararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir zarardan, RSN ve MHM’ye ya da bir RSN ve MHM yetkili temsilcisine böyle bir zarara yönelik olasılık sözlü ya da yazılı olarak bildirilmiş olsa bile, hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

        5. Materyallerin Doğruluğu

Bu internet sitesinde bulunan materyaller, teknik, dizgisel ya da fotografik hatalar içerebilir. RSN ve MHM, internet sitelerindeki materyallerden hiçbirinin doğru, eksiksiz ya da güncel olduğunu taahhüt etmez. RSN ve MHM, internet sitelerinde yer alan materyaller üzerinde herhangi bir zamanda haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Ancak, RSN ve MHM, materyallerin güncelleneceği taahhüdünde de bulunmaz.

       6. Uygulanacak Hukuk

Bu hüküm ve koşullar, RSN’i bağlayan Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti yasalarına ve MHM’yi bağlayan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GVKT”) tabidir ve bu yasalar ışığında yorumlanır ve bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda ilgili ülke, eyalet ya da toprağın mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin mahremiyetine, ilgili mevzuat çerçevesinde hassasiyet ve saygı gösterilmekte; bu nedenle site kullanıcı bilgilerinin mahremiyeti, işlenmesi ve korunmasına dair hususlar ciddiyetle ele alınmaktadır. Site kullanımına dair toplanan veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili uluslararası düzenlemelerden doğan yükümlülükler ışığında işlenmektedir. Aşağıda sunulan Gizlilik Politikası, bu internet sitesi yoluyla toplanan kullanıcı bilgilerini hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını tanımlamaktadır.

Site kullanımına dair hangi bilgiler toplanmakta ve bu bilgiler nasıl kullanılmaktadır? 

İzleme Bilgisi: İnternet sitelerimize eriştiğinizde, alan adınız, İnternet Protokolü (İP) adresiniz, internet sitelerimize girmenizi sağlayan internet sayfasının ad ve konumu, internet sitelerimiz içinde ziyaret ettiğiniz konumlar ve internet sitelerimizin her sayfasında harcadığınız zaman miktarı dahil olmak üzere ama bunlarla kısıtlı olmaksızın internet sitelerimizi kullanışınıza ilişkin genel veriler (topluca, “İzleme Bilgisi”) elde eder, kaydeder ve saklarız. İzleme Bilgisini internet sitelerimizin yönetilmesine, güncellenmesine ve zenginleştirilmesine yarayacak biçimde kullanırız.

Google Analytics: İnternet sitelerimizin trafiğini tahlil etmekte bize yardımcı olması için Google Analytics’ten de yararlanırız. Google Analytics’in kişisel bilgileri nasıl kullanabileceğine ilişkin daha çok bilgi için, lütfen sizi “Google, hizmetlerimizi kullanan sitelerdeki veya uygulamalardaki bilgileri nasıl kullanır?” sayfasına yönlendirecek bu linki tıklayın.

Çerezler:

“Çerezler”, bir internet sunucusundan bir internet tarayıcısına gönderilen, bir internet sunucusunun o sunucunun barındırdığı bir internet sitesini ziyaret eden kullanıcıları saptamasına yarayan veri parçalarıdır. İnternet sitelerindeki ziyaretçileri saptamak için Çerezler’den yararlanırız, böylece size daha kişiselleştirilmiş bilgi ve hizmetler sağlayabiliriz. RSN ve MHM internet siteleri, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığını tahlil etmemize yardımcı olması için Google Analytics çerezleri kullanır. Dilerseniz, internet tarayıcınızı internet sitelerimizden çerez kabul etmeyecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Ancak, internet sitelerimizden çerez kabul etmediğiniz takdirde, internet sitelerimize erişemeyebilir ya da internet sitelerimizde performans düşüklüğüyle karşılaşabilirsiniz.

Veri Toplanmasına İlişkin AB Hukuku’ndan Kaynaklanan Yükümlülükler

RSN ve MHM, bu internet sitesi vasıtasıyla 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GVKT”) çerçevesinde Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde bulunan bireylere hizmet verebilir. Bu sitenin kullanımına dair istatistiki veri toplanması amacıyla AEA içinde bulunan bireylerin (“Veri Kişileri”) site kullanımlarına dair kişisel bilgi niteliğinde veriler toplanabilir. AEA içinde bulanan bir Veri Kişisinden toplanabilecek kişisel bilgiler arasında site ziyaretçilerinin IP adresleri ve ziyaretçilerin internet sitemizle nasıl etkileştiğine ilişkin izleme çerezlerinin sağladığı bilgiler yer alır.
RSN ve MHM tarafından yukarıda açıklanan sınırlı amaçlarla kişisel bilgileri tutulan tüm kişiler, GVKT gereğince aşağıdaki haklardan yararlanabilir:

 • RSN ve MHM’nin kendilerine ait hangi bilgileri tuttuğunu ve bu bilgileri hangi amaçla tuttuğunu sormak;
 • Bu bilgilerin bir kopyasını ya da bu bilgilere erişim talep etmek.
 • Bu bilgileri nasıl düzeltebileceklerinden ya da güncelleyebileceklerinden haberdar edilmek ve RSN ve MHM’nin veri koruma yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiğinden haberdar edilmek.

Ayrıca, AEA içinde toplanan veriler için, veri kişileri, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Bir üçüncü tarafa gönderilecek böylesi bilgilerin bir kopyasını talep etmek.
 • Mümkünse ve GVKT uyarınca gerekliyse, verilerin silinmesini talep etmek.
 • Mümkünse ve GVKT uyarınca gerekliyse, kişisel bilgilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek.
 • Mümkünse ve GVKT uyarınca gerekliyse, kişisel bilgilerin işlenmesine itirazda bulunmak.
 • İlgili hallerde otomatikleştirilmiş karar vermeye itirazda bulunmak, ve RSN ve MHM’nin kişisel bilgilerinizi işlemesine ilişkin şikayette bulunmak için AEA içindeki bir düzenleyici merciyle temasa geçmek.

AEA Alanı Dışına Aktarımlar:

İnternet sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler toplamak amacıyla yukarıdaki şekilde toplanan kişisel veriler, Avrupa Birliği’nde öngörülene eşdeğer nitelikte bir kişisel verilerin korunması düzenlemesi içeren veya Avrupa Komisyonu tarafından tanınmayan bir yargı yetki alanı dahil olmak üzere, AEA dışına aktarılabilir. RSN ve MHM böyle bir uygulamadan doğacak yükümlülüklerine uymak amacıyla uygun tedbirlerin hayata geçmesini sağlayacaktır. Bunlar arasında Avrupa Birliği tarafından bu amaç için onaylanan Model Hükümleri’ni uygulamak ya da AB’den ABD’ye aktarımlar söz konusu olduğunda aktarımın 2010/87/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı gereğince AB-ABD Gizlilik Kalkanı çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak yer alır. 

Daha Fazla Bilgi İçin:

İnternet sitesi Kullanım Şartları ve Koşulları ile Gizlilik Politikamız’a ilişkin daha fazla bilgi ve sorular için MHM ve RSN’e info@mhd.org.tr ve/ya info@refugeesolidaritynetwork.org eposta adreslerinden ulaşılabilir. 

 

Bu internet sitesi çerez kullanmaktadır. Devam ederseniz çerezleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır.”