درباره ما

درباره این سایت

 این وبسایت توسط “شبکه همبستگی پناهندگان” و “سازمان حقوق پناهندگان ترکیه” به منظور ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و بروز رسانده شده برای افرادی که خواهان درک حقوق، روند و تعهدات مربوط به روند پناهجویی در ترکیه می باشند، توسعه و حمایت داده شده است. تمامی اطلاعات موجود در این وبسایت توسط “سازمان حقوق پناهندگان ترکیه” در چارچوب یک پروژه همکاری با “شبکه همبستگی پناهندگان” توسعه یافته است.

 این وبسایت طیف گسترده ای از اطلاعات حقوقی برای پناهندگان سوریه ای و همچنین سایر کشورهای مبدا را فراهم می کند. این وبسایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی طراحی شده است. پناهندگان و پناهجویانی که بدنبال مشاوره و کمک بیشتری در مورد مسائل حقوقی می باشند،می توانند با مرکز خدمات رسانی پناهندگان” سازمان حقوق پناهندگان ترکیه” تماس بگیرند.

(Refugee Solidarity Network (RSN یک سازمان غیر انتفاعی مستقردر ایالات متحده می باشد که بدنبال حمایت از حقوق افراد ریشه کن شده از خانه خود و تقویت جوامعی که بدنبال امنیت هستند، می باشد. در همکاری با وکلای مدافع و سهامداران محلی ،شبکه همبستگی پناهندگان،ظرفیت کشورهای میزبان پناهندگان در خارج از ایالات متحده را توسعه می دهد و چارچوب قانونی که حقوق بشر را پشتیبانی می کند را گسترش می دهد. “شبکه همبستگی پناهندگان” معتقد است که پیچیدگی مهاجرت اجباری نیازمند پاسخ انعطاف پذیر و همکاری است که روی هدف دستیابی به راه حلهای پایدار تمرکز دارد. ادرس سایت www.refugeesolidaritynetwork.org

 

سازمان حقوق پناهندگان در ترکیه (RRT) ( در ترکیه با عنوان مرکز حقوق پناهندگان) یک سازمان غیر دولتی مستقل مستقر در استانبول می باشد که خدمات حمایتی و مشاوره تخصصی حقوقی برای پناهندگان، پناهجویان و سایر مهاجران اسیب پذیر در ترکیه را فراهم می کند. “سازمان حقوق پناهندگان ترکیه” اطلاعات مرجع قانونی ارائه میدهد، دیگر خدمات پشتیبانی تخصصی را به وکلا و متخصصان حقوقی غیر دولتی اموزش میدهد و از قوانین و سیاست های ترکیه در مورد پناهندگان و مهاجرین مطابق با استانداردهای بین المللی و اروپایی حمایت می کند. www.mhd.org.tr

زمینه پناهندگی در ترکیه

در حال حاضر، ترکیه میزبان بیش از 3.6 میلیون پناهنده از کشور همسایه سوریه در کنار 300.000 پناهجو از کشورهای دیگر از جمله افغانستان، عراق و ایران می باشد.این کشور همچنین با جریانات مهاجرت نامنظم قابل توجهی در راه اتصالی ترکیه به اروپا مواجه می باشد. روند پناهجویی و مهاجرت در ترکیه توسط اداره کل مدیریت مهاجرت ( DGMM ) بر اساس قانون خارجی و حفاظت بین المللی ( LFIP ) که در سال 2014 به اجرا درامده، اداره می شود.

در حالی که پناهندگان سوریه ای مشمول سیاست حمایت موقت ترکیه می باشند، در خواست پناهندگی دیگر کشورهای مبدا در چارچوب روند حفاظت بین المللی که توسط …….. بنا شده، می باشند. اگرچه این دو روش با معیارها و روشهای متفاوتی اداره می شود، اداره مهاجرت ترکیه یک سازمان دولتی ترکیه است که مسئول ثبت نام و تعیین تمامی درخواستهای پناهندگی در ترکیه می باشد.این وبسایت اطلاعات و راهنماییهای دقیق مربوط به هر دو روش  یعنی هم برای پناهندگان سوریه ای وهم برای پناهجویانی که از دیگر کشورها می باشند را فراهم می کند.

چارچوب همکاری”شبکه همبستگی پناهندگان”  -” سازمان حقوق پناهندگان ترکیه”

از سال 2015″ شبکه همبستگی پناهندگان” و “حقوق پناهندگان ترکیه” در همکاری نزدیک با اهداف گسترش و تقویت خدمات حقوقی سازمان”حقوق پناهندگان ترکیه” برای پناهندگان و مهاجرین و ایجاد یک برنامه جامع ظرفیت سازی که تخصص و تجربه را به وکلا و متخصصان دیگر در ترکیه در مورد قانون پناهندگی انتقال می دهد، کار می کنند. تلاشهای”شبکه همبستگی پناهندگان” و “حقوق پناهندگان ترکیه” برای تقویت به دسترسی و کیفیت نمایندگی قانونی برای پناهجویان و مهاجران در ترکیه همینطور شامل حمایت از طرح کمکهای حقوقی دولت (Adli Yardim) اجرا شده توسط کانونهای وکلا می باشد.

در حالیکه حمایت قانونی از پناهندگان و توسعه خدمات قانونی در ترکیه، تمرکز بدیهی چارچوب “شبکه همبستگی پناهندگان” و  ” حقوق پناهندگان ترکیه می باشد، این دو سازمان همچنین با همدیگر همکاری می کنند تا به تلاشهای مشابه برای توسعه رویکرد مبتنی بر حقوق و ظرفیت سازی در دیگر زمینه های ملی، بخصوص کشورهای قابل مقایسه در نیم کره جنوبی خواه به منظور میزبان جمعیتی مشابه در مقیاسی بزرگ و یا برخورد با جریانهای مهاجرت پیچیده دست یابند.

برای بهتر کردن ارائه خدمات و اطلاعات در این سایت، ضمن رعایت کامل حریم خصوصی، اطلاعات از طریق کوکی ذخیره می شوند.